„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności.” Edycja 2015r. – Placówka Dom Samotnych Matek z Dziećmi „KOTANEK” w Sławoszach 2, gm. Barciany

 Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Warmińsko -Mazurskiego pn. „Powrót osób bezdomnych do społeczności – edycja 2015” jest skierowany do 25 osób bezdomnych, które w okresie realizacji zadania uzyskają schronienie w Domu Samotnych Matek z Dziećmi „Kotanek” w Sławoszach.
Celem głównym realizacji projektu jest ograniczanie negatywnych skutków problemu bezdomności. Cel ten będzie realizowany poprzez:

1. Zapewnienie osobom bezdomnym odpowiednich warunków bytowych oraz dostępu do świadczeń socjalnych takich jak wyżywienie, odpowiednia odzież, zaopatrzenie w środki czystości i higieny osobistej

2. Organizację pomocy interwencyjnej poprzez prowadzenie w okresie zimowym ogrzewalni

3. Zwiększanie poziomu świadomości osób bezdomnych w zakresie ich praw oraz katalogu usług socjalnych należnych osobom bezdomnym, a także kształtowanie umiejętności egzekwowania tych praw

4. Zapewnienie osobom bezdomnym dostępu do wiedzy przydatnej w procesie aktywizacji zawodowej

5. Zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i opieki nad małoletnimi dziećmi

Realizacja programu została zaplanowana na okres 01.07.2015-31.12.2015. Wszystkie działania pomocowe o charakterze stacjonarnym planowane do realizacji w ramach programu będą się odbywały w sposób ciągły przez cały okres realizacji zadania. W szczególności tyczy się to działań o charakterze osłonowym (schronienia, wyżywienia, wydawania odzieży, środków czystości i higieny osobistej itp.) oraz pracy socjalnej, a także działań mających na celu zwiększenie kompetencji podopiecznych w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Realizacja projektu jest jedynie bazą dla innych działań, które ostatecznie mają się przyczyniać do tworzenia warunków usamodzielnienia osób bezdomnych, a poprzez to, do zmniejszania skali bezdomności w Polsce. Program merytoryczny realizowany przez Dom Samotnych Matek z Dziećmi „Kotanek” łączy w sobie elementy osłonowe, w tym również oferowane w ramach działalności ogrzewalni z pracą socjalną oraz zajęciami edukacyjnymi i warsztatami kształtującymi praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i organizacji czasu wolnego, które to działania stanowią podstawę dla dalszej aktywizacji, przyczyniając się w konsekwencji do zwiększania poziomu autonomii osób bezdomnych, poprawiając sposób ich funkcjonowania oraz umożliwiając rozpoczęcie życia na własny rachunek.

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej

Kontakt do nas

Sowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Mikołaja Kopernika 2
NIP: 779-22-07-417  KRS: 0000165137   REGON: 634495290
(22) 722-22-99      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANK BGŻ PNB PARIBAS 53 2030 0045 1110 0000 0386 9160