Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności.” Edycja 2015r. – placówka „Dom Rodzinny” w Arklitach 3, gm. Barciany

Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego pn. „Powrót osób bezdomnych do społeczności – edycja 2015” jest skierowany do 40 osób bezdomnych, które w okresie realizacji zadania uzyskają schronienie w „Domu Rodzinnym” w Arklitach.

Celem głównym realizacji projektu jest ograniczanie negatywnych skutków problemu bezdomności.

Cel ten będzie realizowany poprzez:
1.            Zapewnienie osobom bezdomnym odpowiednich warunków bytowych oraz dostępu do świadczeń socjalnych takich jak wyżywienie, odpowiednia odzież, zaopatrzenie w środki czystości i higieny osobistej
2.            Organizację pomocy interwencyjnej poprzez prowadzenie w okresie zimowym ogrzewalni
3.            Zwiększanie poziomu świadomości osób bezdomnych w zakresie ich praw oraz katalogu usług socjalnych należnych osobom bezdomnym, a także kształtowanie umiejętności egzekwowania tych praw
 4.       Zapewnienie osobom bezdomnym dostępu do wiedzy przydatnej w procesie aktywizacji  zawodowej. 

Realizacja programu została zaplanowana na okres 01.07.2015-31.12.2015. Wszystkie działania pomocowe o charakterze stacjonarnym planowane do realizacji w ramach programu będą się odbywały w sposób ciągły przez cały okres realizacji zadania. W szczególności tyczy się to działań o charakterze osłonowym (schronienia, wyżywienia, wydawania odzieży, środków czystości i higieny osobistej itp.) oraz pracy socjalnej. W ramach realizacji projektu, poza świadczeniem pomocy stacjonarnej o względnej długim okresie trwania, placówka będzie zapewniała pomoc interwencyjną i doraźną osobom bezdomnym wymagającym tego rodzaju wsparcia, w szczególności dzięki utworzeniu w okresie 01.10.2015-31.12.2015 ogrzewalni, z pomocy której będą mogły skorzystać samotne kobiety i mężczyźni, a także, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoby nietrzeźwe, o ile nie będzie to zagrażało ich życiu i zdrowiu.
 

Realizacja projektu jest jedynie bazą dla innych działań, które ostatecznie mają się przyczyniać do tworzenia warunków usamodzielnienia osób bezdomnych, a poprzez to, do zmniejszania skali bezdomności w Polsce. Program merytoryczny realizowany przez „Dom Rodzinny” w Arklitach łączy w sobie elementy osłonowe, w tym również oferowane w ramach działalności ogrzewalni z pracą socjalną oraz zajęciami edukacyjnymi, które to działania stanowią podstawę dla dalszych działań o charakterze aktywizującym, przyczyniającymi się w konsekwencji do zwiększania poziomu autonomii osób bezdomnych, poprawiającymi sposób ich funkcjonowania oraz umożliwiającymi rozpoczęcie życia na własny rachunek.

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej

Kontakt do nas

Sowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Mikołaja Kopernika 2
NIP: 779-22-07-417  KRS: 0000165137   REGON: 634495290
(22) 722-22-99      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANK BGŻ PNB PARIBAS 53 2030 0045 1110 0000 0386 9160