Działania socjalno-bytowe na rzecz osób i rodzin bezdomnych, między innymi poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia oraz streetworking: zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym – zadanie zlecone i finansowane przez Prezydenta Miasta Poznań – realizacja projektu Domu dla Ludzi Bezdomnych „Mar – Kot” w Poznaniu przy ul. Pogodnej 55. program realizowany od 01.01.2014r do 31.12.2014r.

Projekt realizowany w ramach Zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób jest skierowany do 14 osób bezdomnych. Osoby korzystające z pomocy Domu dla Ludzi Bezdomnych przy ul. Pogodnej 55 będą kierowane do Placówki przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu przyjęcia. Dopuszcza się tryb przyjęcia bez skierowania, jeśli osoba bezdomna zgłosi się samodzielnie            w godzinach wieczornych lub w dniach wolnych od pracy (kiedy nie ma możliwości uzyskać skierowania z MOPR-u). W takich przypadkach osoba bezdomna będzie zobowiązana zgłosić się niezwłocznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w celu uzyskania skierowania.

Projekt jest kierowany do osób bezdomnych mających ostatnie stałe zameldowanie na terenie miasta Poznania. Oferta pomocowa kierowana jest      do kobiet, mężczyzn i dzieci. Dom dla Ludzi Bezdomnych jest jedyną w Poznaniu placówką zapewniającą schronienie rodzinom pełnym (małżeństwo lub konkubinat z dzieckiem/dziećmi), co ma istotne znaczenie dla zapewnienia dzieciom przebywającym w placówce właściwych warunków rozwojowych oraz stałego kontaktu z obojgiem rodziców.

Projekt jest kierowany do osób, które poza bezdomnością, borykają się także z innymi problemami natury socjalnej, prawnej, zdrowotnej, materialnej     i rodzinnej. Osoby, do których kierowana jest oferta ośrodka „Mar-Kot”, należą do kategorii osób szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne z racji m.in. uzależnień, bezrobocia, analfabetyzmu (pierwotnego lub wtórnego), doświadczania przemocy domowej, głębokiego konfliktu rodzinnego i związanego z tym braku możliwości uzyskania wsparcia ze strony najbliższych, ubóstwa, degradacji społecznej i zawodowej.

Celem realizacji zadania jest umożliwienie osobom bezdomnym przezwyciężenie własnej trudnej sytuacji życiowej, w szczególności tworzenie warunków do usamodzielnienia się w sensie mieszkaniowym. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie w każdym przypadku osiągnięcie tego celu jest możliwe, tym bardziej w krótkookresowym przedziale czasowym. W przypadku braku możliwości uzyskania całkowitej samodzielności przez podopiecznych, działania pracowników Domu dla Ludzi Bezdomnych koncentrują się na uzyskaniu poprawy funkcjonowania mieszkańców placówki w różnych aspektach ich życia (m.in. zdrowotnym, zawodowym, rodzinnym, prawnym itp.). O ile będzie istniało ku temu uzasadnienie, współpraca z podopiecznymi Domu dla Ludzi Bezdomnych w Poznaniu zostanie ujęta w ramy kontraktu socjalnego.

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej

Kontakt do nas

Sowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Mikołaja Kopernika 2
NIP: 779-22-07-417  KRS: 0000165137   REGON: 634495290
(22) 722-22-99      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANK BGŻ PNB PARIBAS 53 2030 0045 1110 0000 0386 9160