„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2011 Cel regionalny Nr 1 „Udzielenie pomocy doraźnej/interwencyjnej dla osób bezdomnych i zagrożonych zamarznięciem poprzez tworzenie ogrzewalni oraz punktów schronień i noclegowni, w tym również dla osób uzależnionych” – zadanie zlecone i współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – realizowane jest przez: Dom Rodzinny w Arklitach oraz Dom Samotnych Matek z Dziećmi „KOTANEK  w Sławoszach.

 Projekt realizowany w ramach rządowego „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2011 jest skierowany do 40 osób bezdomnych, które    w okresie zimy uzyskają schronienie w Domu Rodzinnym w Arklitach oraz do 25 osób bezdomnych, które w okresie zimy uzyskają schronienie w Domu Samotnych Matek z Dziećmi „KOTANEK” w Sławoszach. Realizacja zadania została zaplanowana od 01 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Obie placówki różnią się profilem działania, a tym samym swoją ofertę kierują do różnych kategorii osób bezdomnych. I tak ośrodek w Arklitach organizuje pomoc dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, w zróżnicowanym wieku, w wielu przypadkach uzależnionych od alkoholu lub/i innych środków psychoaktywnych lub współuzależnionych (problem współuzależnienia dotyka prawie wszystkie zamieszkujące w placówce kobiety). W tej grupie bezdomnych dominują osoby o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, osoby karane. Wśród mieszkańców Domu Rodzinnego w Arklitach dominują osoby z długim stażem bezdomności, w dużym stopniu zdegradowane pod względem społecznym i biologicznym. Osoby te charakteryzują się wysokim poziomem wykluczenia społecznego. Przez wiele lat nie miały dostępu do dóbr i usług społecznych takich jak służba zdrowia, pomoc społeczna czy edukacja. W biografiach osób bezdomnych istnieją liczne okresy zamieszkiwania na dworcach, w ogródkach działkowych i innych miejscach nie spełniających minimalnych wymagań określających lokale mieszkalne. Antyhigieniczne warunki życia połączone z brakiem dostępu do usług medycznych zdegradowały biologicznie podopiecznych placówki. Problemy zostały wzmocnione i utrwalone także przez wieloletnie nadużywanie alkoholu. Wspólną cechą większości mieszkańców placówki jest bierność, apatia, niechęć do angażowania się w działania na rzecz przezwyciężenia własnej trudnej sytuacji życiowej oraz brak więzi rodzinnych i możliwości uzyskania pomocy ze strony rodziny.

Inną charakterystykę posiadają mieszkańcy placówki w Sławoszach. Oferta tej placówki jest kierowana do samotnych matek i będących pod ich opieką małoletnich dzieci. Osoby korzystające z pomocy Domu Samotnej Matki „Kotanek” są w zdecydowanej większości ofiarami przemocy domowej, które ze względu na zagrożenie życia i zdrowia, zdecydowały się szukać schronienia w placówce. Również w tej grupie bezdomnych (wśród bezdomnych samotnych matek) przeważają osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i nieaktywne zawodowo. W ich przypadku sytuacja jest jednak znacznie bardziej skomplikowana ze względu na konieczność sprawowania osobistej opieki nad małoletnimi dziećmi, co wielokrotnie przekreśla możliwość podjęcia pracy zarobkowej, a tym samym możliwość usamodzielnienia się w sensie mieszkaniowym i finansowym. W praktyce oznacza to konieczność wieloletniego zamieszkiwania w placówkach dla samotnych matek w oczekiwaniu na przyznanie lokalu socjalnego przez właściwą gminę lub powrót do wcześniejszego miejsca zamieszkania, a tym samym narażanie życia i zdrowia własnego oraz dzieci

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej

Kontakt do nas

Sowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Mikołaja Kopernika 2
NIP: 779-22-07-417  KRS: 0000165137   REGON: 634495290
(22) 722-22-99      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANK BGŻ PNB PARIBAS 53 2030 0045 1110 0000 0386 9160