Powrót osób bezdomnych do społeczności – Edycja 2011 „Świadczenie pomocy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, z uwzględnieniem stacjonarnych miejsc zabezpieczenia podstawowych potrzeb” - zadanie powierzone i współfinansowane przez Wojewodę warmińsko-mazurskiego. Projekt realizowany przez: Dom Rodzinny w Arklitach oraz Dom Samotnych Matek z Dziećmi „KOTANEK” w Sławoszach.

  Realizacja zadania „Powrót osób bezdomnych do społeczności” została zaplanowana od 01  sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, ma się przyczynić do poprawy sytuacji osób bezdomnych, zmniejszenia poziomu ich wykluczenia społecznego oraz poprawy funkcjonowania w sferze społecznej i zawodowej. Projekt jest skierowany do 40 osób  bezdomnych, uzyskają schronienie w Domu Rodzinnym w Arklitach oraz do 25 osób 

 bezdomnych, które uzyskają schronienie w Domu Samotnych  Matek z Dziećmi   „KOTANEK” w Sławoszach.

Podjęcie działań na rzecz wspierania osób bezdomnych  jest konieczne, ponieważ liczba tych osób utrzymuje się od wielu lat na niepokojąco wysokim poziomie. Równocześnie należy pamiętać, że jest to kategoria osób pozbawionych dostępu do wielu dóbr i zasobów społecznych, zasilająca szeregi osób „wykluczonych społecznie”. Jako społeczeństwo demokratyczne, hołdujące ideałom integracji społecznej, nie możemy pozostawać obojętni na los ludzi, którzy – często niezawinienie- znaleźli się na marginesie życia społecznego.

Pozostawienie bezdomnych samym sobie niesie wiele negatywnych konsekwencji.  Zarówno dla jednostki obarczonej tym problemem, jak też dla całego społeczeństwa. Osoby bezdomne  żyją na marginesie społeczeństwa, stopniowo wycofując się z pełnienia kolejnych ról społecznych, a tym samym pogłębiając swój problem i tworząc kategorie osób na trwale wykluczonych z życia społecznego. Nie zapewnienie im możliwości zaspokojenia potrzeb w sposób akceptowany społecznie, prowadzi do sytuacji, kiedy osoby wykluczone zaczynają działać w sposób sprzeczny z zasadami obowiązującymi w danej społeczności. Doznając poczucia krzywdy ze strony społeczeństwa, osoby bezdomne przestają przestrzegać norm społeczny i prawnych. Tworzą własną subkulturę, własne normy i wartości. Tworzą na własny użytek nową tożsamość, legitymizującą przeciwstawianie się normom prawnym  i społecznym obowiązującym w danym społeczeństwie. Pozostawienie osób bezdomnych i ubogich bez wystarczającego minimum do egzystencji oraz bez wystarczającego zabezpieczenia umożliwiającego przetrwanie biologiczne, społeczne i kulturowe spowoduje przeniesienie wzorca życia z tożsamością bezdomnego na kolejne pokolenia, pogłębiając problem. Adresatami zadania są osoby bezdomne, obywatele polscy, w szczególności osoby posiadające ostatnie stałe zameldowanie na terenie woj. Warmińsko – Mazurskiego lub ostatnio przebywające na jego terenie.

Z pomocy placówek mogą skorzystać nie tylko osoby samotne, matki z dziećmi i rodziny - zarówno niepełnej, z jednym rodzicem, jak też rodziny pełne (obecnie na rynku usługpomocowych dla osób bezdomnych brakuje ofert dla rodzin pełnych, regułą jest umieszczanie matki z dzieckiem w jednym ośrodku, zaś ojca w innym, co prowadzi do osłabienia więzirodzinnych i obniżenia potencjału rodziny, a tym samym pogarsza sytuację tej rodziny i zmniejsza szanse na jej ponowną integrację  ze środowiskiem lokalnym i akceptacje do samodzielnego życia.

Wśród osób uprawnionych do otrzymanie wsparcia w ramach zadania, znaczny odsetek stanowią osoby uzależnione od alkoholu, osoby o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, osoby nieaktywne zawodowo, w tym długotrwale bezrobotne, a także osoby, które opuściły zakład karny.

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej

Kontakt do nas

Sowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Mikołaja Kopernika 2
NIP: 779-22-07-417  KRS: 0000165137   REGON: 634495290
(22) 722-22-99      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANK BGŻ PNB PARIBAS 53 2030 0045 1110 0000 0386 9160