Wspieranie osób bezdomnych i ubogich” – „Zapewnienie noclegu, z co najmniej jednym posiłkiem” – zadanie zlecone i współfinansowane przez Wojewodę warmińsko-mazurskiego. Projekt realizowany przez: Dom Rodzinny w Arklitach oraz Dom Samotnych Matek z Dziećmi „KOTANEK” w Sławoszach

Realizacja zadania „Wspieranie osób bezdomnych i ubogich” została zaplanowana od 01 czerwca 2011 rok do 31 grudnia 2011 roku, ma się przyczynić do poprawy sytuacji osób   bezdomnych i ubogich, zmniejszenia poziomu ich wykluczenia społecznego oraz poprawy  funkcjonowania w sferze społecznej i zawodowej.

Projekt jest skierowany do 40 osób  bezdomnych, które w okresie zimy uzyskają schronienie w Domu Rodzinnym w  Arklitach  oraz do 25 osób bezdomnych, które w okresie zimy uzyskają schronienie w Domu Samotnej  Matki „Kotanek” w Sławoszach.

Podjęcie działań na rzecz wspierania osób bezdomnych  i ubogich jest konieczne, ponieważ liczba tych osób utrzymuje się od wielu lat na niepokojąco wysokim poziomie.                                 

Równocześnie należy pamiętać, że jest to kategoria osób pozbawionych dostępu do wielu dóbr i zasobów społecznych, zasilająca szeregi osób „wykluczonych społecznie”.

Jako społeczeństwo demokratyczne, hołdujące ideałom integracji społecznej, nie możemy pozostawać obojętni na los ludzi, którzy – często nie zawinienie-  znaleźli się na marginesie życia społecznego. 

 Pozostawienie bezdomnych i ubogich niesie  wiele negatywnych konsekwencji.

 Zarówno dla jednostki obarczonej tym problemem, jak też  dla całego społeczeństwa.

Osoby bezdomne i ubogie żyją na marginesie społeczeństwa, stopniowo wycofując się z pełnienia kolejnych ról społecznych, a tym samym pogłębiając swój problem i tworząc kategorie osób na trwale wykluczonych z życia społecznego.   

 Nie zapewnienie im możliwości zaspokojenia potrzeb w sposób akceptowany  społecznie, prowadzi do sytuacji, kiedy osoby wykluczone zaczynają działać w sposób sprzeczny z zasadami obowiązującymi w danej społeczności.

Doznając poczucia krzywdy ze strony  
społeczeństwa, osoby bezdomne przestają przestrzegać norm społecznych i prawnych.

Tworzą 
własna subkulturę, własne normy i wartości.

Tworzą na własny użytek nową tożsamość, 
 legitymizującą przeciwstawianie się normom prawnym i społecznym obowiązującym w danym społeczeństwie.

Pozostawienie osób bezdomnych i ubogich bez wystarczającego 
minimum do egzystencji oraz bez wystarczającego zabezpieczenia umożliwiającego 

przetrwanie biologiczne,  społeczne i kulturowe spowoduje przeniesienie wzorca życia z tożsamością bezdomnego na kolejne pokolenia, pogłębiając problem.

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej

Kontakt do nas

Sowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Mikołaja Kopernika 2
NIP: 779-22-07-417  KRS: 0000165137   REGON: 634495290
(22) 722-22-99      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANK BGŻ PNB PARIBAS 53 2030 0045 1110 0000 0386 9160