"Akademia Postaw" - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego ( EFS).

W dniu 31 marca 2008r. oficjalnie zakończyliśmy realizację projektu „Akademia Postaw”  współfinansowanego z Europejskich Funduszy Społecznych.

         Założeniem opracowanego przez nas projektu było zaoferowanie szkoleń zawodowych, tym samym nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zaplecza psychologicznego dla osób znajdujących się na marginesie życia społecznego. Pracujący na co dzień  z Beneficjentami doradcy zawodowi i psycholodzy przeprowadzili warsztaty pozwalające zdiagnozować potencjał zawodowy danego beneficjenta i możliwości jego rozwoju w kierunku podniesienia kwalifikacji. Liczymy, że Beneficjenci biorący udział w projekcie zdobyli odpowiednie wsparcie psychiczne będące podstawą do dalszych prac nad poprawą swojej pozycji zawodowej. Wystąpiliśmy do Instytucji Wdrażającej o zamianę zaoszczędzonych środków finansowych na szkolenia zawodowe dla dodatkowych 15 beneficjentów, otrzymaliśmy zgodę na szkolenia: drwal - operator pilarki dla 10 osób; trakowy - 5 osób, tym samym zmieniliśmy planowaną liczbę beneficjentów ze 150 na 165 . Niestety pomimo dużego zaangażowania firmy szkolącej / ZDZ Ciechanów/ i kadry projektu nie doszło do realizacji kursu " drwal - operator pilarki". Zgodnie z planem w szkoleniu mieli wziąć udział Beneficjenci z placówki w Miączynie Dużym, w/g programu kursu zajęcia praktyczne powinny się odbyć w lesie, należy jednak posiadać na to zgodę Nadleśnictwa. Niestety żadne z okolicznych Nadleśnictw nie wyraziło zgody na przeprowadzenie szkolenia na terenie podległych im lasów tłumacząc, iż nie jest to odpowiedni czas na wyrąb drzew. Pomimo dużego zainteresowania beneficjentów w/m kursem, który z racji położenia placówki dawał im duże szanse na znalezienie pracy /bliskość Mazur/ nie mogliśmy podjąć jego realizacji bez owej zgody.                                               

        W okresie sprawozdawczym 23 Beneficjentów ukończyło szkolenia: - pracownik ekipy sprzątającej - 8 osób  - grafika komputerowa z pakietem Corel/ kat. w/g potrzeb rynku pracy/ - 7 osób - prawo jazdy Kat.B - 3 osoby / 1 osoba w ramach kat. w/g potrzeb rynku pracy  - trakowy - 5 osób. W skali całego projektu:148 beneficjentów zakończyło projekt, 8 z nich ukończyło po 2 kursy zawodowe , przeprowadzono155 szkoleń. Zgodnie z założeniami ,wszyscy Beneficjenci przeszli / w grupach 6 osobowych/ kursy "umiejętności poszukiwania pracy" prowadzone przez trenerów zawodowych z ZDZ Ciechanów. Zatrudnieni w projekcie psycholodzy na codzień pomagali beneficjentom w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów życiowych, przeprowadzili także warsztaty mające na celu: -pracę nad własnym wizerunkiem w celu poprawy komunikacji ze społeczeństwem      - podtrzymanie stanu abstynencji - umiejętność poszukiwania pracy- poczucie własnej wartości. Beneficjenci odbyli indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi, uczestniczyli w grupach wsparcia o tematyce : -elastyczne formy zatrudnienia -negocjacje płacowe- symulacja rozmów z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna, asertywność- techniki poszukiwania pracy, motywacja- życie zawodowe - analiza predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Dzięki udziałowi w projekcie "Akademia Postaw" wielu Beneficjentów znalazło już pracę w wyuczonych zawodach / murarze, ogrodnicy, trakowi, pracownicy ekipy sprzątającej, glazurnicy/,zaaplikowane wsparcie psychologiczne i uzyskane certyfikaty pozwoliły im sięgnąć po oferty rynku pracy, pozostali ćwiczą nabyte umiejętności pracując na rzecz placówek, w których przebywają. Z naszej wieloletniej pracy z wykluczonymi społecznie / bezdomnymi / wynika, że jedynie nikły procent podejmujących pracę bez wcześniejszego treningu psychicznego jest w stanie utrzymać się na rynku pracy. Zakładamy, że zorganizowane przez nas szkolenia, mające na celu przezwyciężenie problemów, którymi osoby te są obarczone, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w efekcie doprowadzą do zwiększenia samodzielności beneficjentów.       

Czytaj więcej: "Akademia Postaw" - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego ( EFS).

1% NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego, wychodzącą naprzeciw osobom potrzebującym, takim, które na skutek bardzo różnych przyczyn straciły jedną z najważniejszych rzeczy niezbędnych do godnego życia – swój dach nad głową. Służymy i pomagamy ludziom bezdomnym, wykluczonym ze społeczeństwa przez swój obecny status w ich powrocie do normalnego życia. Staramy się w tym trudnym dla nich czasie zapewnić im warunki do godnej egzystencji. Naszymi podopiecznymi są samotne matki z dziećmi, często będące ofiarami przemocy domowej, pełne rodziny, ludzie starsi, o których zapomniały ich rodziny.
Dlatego pomóż tym ludziom ofiarowując 1% swego podatku na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, aby wraz z nami chronić tę najważniejszą i niezbywalną wartość jaką jest prawo do godnego życia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej

Kontakt do nas

Sowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Mikołaja Kopernika 2
NIP: 779-22-07-417  KRS: 0000165137   REGON: 634495290
(22) 722-22-99      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANK BGŻ PNB PARIBAS 53 2030 0045 1110 0000 0386 9160